Overzicht Reglementen

 

In dit menu vindt u de officiële reglementen van de vereniging:

- De statuten zijn in 2021 herzien naar het model van de NBB.

- Het huishoudelijk reglement beschrijft rechten en plichten van leden, bestuursfuncties en agendapunten van de Algemene Ledenveraderingen.

- Het wedstrijdreglement regelt de juiste gang van zaken van de wedstrijden en beschrijft de rekenmethodes die gehanteerd worden bij de competities.

- De huisregels geven extra aanwijzingen voor het correcte verloop van de wedstrijden.

- De privacyverklaring beschrijft hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens van de leden.

- De regeling WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) bevat afspraken voor correct en transparant bestuur.

BC Mierlo-Troef is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer KVK 40241042.