Bijlage wedstrijdreglement

 

Algemeen
- Bridgeclub Mierlo heeft de alerteerregeling september 2009 van de NBB per 1 januari 2010 ingevoerd. Voor alerteren en sprongbod moeten de biedkaarten Alert en Stop worden gebruikt.
- Voor overtredingen zoals beschreven onder artikel 90 van het wedstrijdreglement van de NBB zal in het algemeen een korting van 2.5% op de percentagescore voor de betreffende wedstrijd worden toegepast.

 

Bij artikel 2:
De competitie omvat zeven perioden van drie wedstrijden. De gidskaarten zijn van het type Multiplex 88.

 

Bij artikel 3:
Groepssterktecompensaties:
lijn A : geen
lijn B : minus 3,33%
lijn C : minus 6,67%
Een geboden en gemaakt groot slem levert 10 slempunten Een geboden en gemaakt klein slem levert 5 slempunten Een niet gemaakt slem kost 1 slempunt.

 

Bij artikel 4:
De minimumbezetting voor drie lijnen is 24 paren in lijnen van elk 8 paren.

 

Bij artikel 6:
Voor een combipaar en een paar met invaller wordt de score begrensd tot: minimaal 42.5%, maximaal 57.5%. Voor een combispeler in een andere lijn dan waarin deze is ingedeeld geldt eerst de scoregrens en daarna een compensatie:
- Per lijn hoger : +1.67%
- Per lijn lager : –1.67%
Een score behaald door een gastpaar telt niet mee voor de competitie. Een gastpaar wordt ingedeeld in de laagste lijn die met minstens 11 paren kan spelen. Bij een oneven aantal paren geldt:
- 11 paren: als paar 11 (paar 12 afwezig) of paar 12 (paar 11 afwezig)
- 13,15,17 paren: als paar 1 (paar 2 afwezig) of paar 2 (paar 1 afwezig)
- 19 paren: als paar 1 (paar 20 afwezig) of paar 20 (paar 1 afwezig).

 

Bij artikelen 6,7,8 en 10:
- Arbitrale score bij afmelding: Eigen gemiddelde met:
- minimum 1e afmelding 40%, 2e afmelding 42.5%
- maximum 1e afmelding 50%, 2e afmelding 47.5%
- voorlopig eigen gemiddelde 45%, tevens score bij 3e afmelding
- Arbitrale score bij afwezigheid 1 lid: 40%
- Arbitrale score bij laatkomen waardoor deelname onmogelijk is: 40%
- Arbitrale score bij afwezigheid zonder melding: 35%. Na drie maal moet eventueel de plaats op de spelerslijst worden afgestaan aan het hoogst geplaatste paar op de wachtlijst. Het afwezige paar komt onderaan op de wachtlijst.

 

Bij artikel 9:
1 lijn hoger : +3,33%, 2 lijnen hoger : + 6,67%
1 lijn lager : –3,33%, 2 lijnen lager : – 6,67%

 

Bij artikel 11:
Onder 'op tijd' wordt verstaan dat de wedstrijdklok 29 minuten of meer aangeeft. De maatregel is een aftrek van 25% van de top van een spel per overtreding (conform WR NBB artikel 23).

 

Oktober 2017