Berichten van het bestuur

27-06-2020

Beste bridgers, beste leden van Bridgeclub Mierlo. We krijgen gelukkig alleen maar goede reacties op onze eerdere mails over de stand van zaken. We hopen dat jullie nog steeds in goede gezondheid verkeren en de tijd door weten te komen op een aangename manier. Mochten er leden zijn die behoefte hebben aan een nader contact met een van de bestuursleden, aarzel dan niet om contact op te nemen, ook wij als bestuur beschikken over veel extra vrije tijd. Mochten leden bekend zijn met gezins- of familieleden of andere leden die met ernstige gezondheidsklachten te maken hebben, laat dat dan weten aan een van de bestuursleden zodat we daar voldoende aandacht aan kunnen schenken.

Afgelopen woensdag hebben de autoriteiten besloten om per 1 juli 2020 nagenoeg alle binnensporten weer toe te staan, waaronder bridgen. Het ziet er naar uit dat we weer 'normaal' zullen kunnen gaan bridgen, weliswaar met onder andere de beperking van 1,5 meter afstand, rondom de bridgetafel. Uiteraard dienen ook de basisrichtlijnen nog te worden gevolgd, zoals blijf thuis als je niet lekker bent, was vaak je handen, vermijd drukke plekken en houd 1,5 meter afstand. Dit zal betekenen dat we, mits de accommodatie daarop ingericht kan worden, het nieuwe seizoen 2020-2021 kunnen gaan voorbereiden en weer op kunnen starten. Uiteraard is dit mede afhankelijk van jullie als leden, of je inderdaad dan ook al weer volop mee wilt doen. Wij zullen jullie daarover nog tijdig benaderen.

Alles samengevat is dit een positieve ontwikkeling en we hopen dat deze ook doorgezet kan worden. Vooral de Nederlandse Bridgebond is actief in overleg om tot duidelijke informatieverstrekking te komen aan haar aangesloten clubs en leden. Wij kunnen hier dankbaar gebruik van maken omdat enkele bestuursleden ook lid zijn van de Bridgebond. Het bestuur van de bridgeclub wenst jullie het allerbeste toe, zorg goed voor jezelf en voor jullie naasten en probeer gezond te blijven. Met vriendelijke groet, Joop, Arno, Maria, Paulien en Theo

 

30-04-2020

Beste bridgers, beste leden van Bridgeclub Mierlo,

Allereerst hebben we goede reacties gehad op onze eerdere mail over de stand van zaken. We hopen dat jullie nog steeds in goede gezondheid verkeren en de tijd door weten te komen op een aangename manier. Mochten er leden zijn die behoefte hebben aan nader contact met een van de bestuursleden, aarzel dan niet om contact op te nemen, ook wij als bestuur beschikken over veel extra vrije tijd.

Kent u iemand met gezins- of familieleden of andere leden die met ernstige gezondheidsklachten te maken hebben, laat dat dan weten aan een van de bestuursleden zodat we daar voldoende aandacht aan kunnen schenken.

Afgelopen week heeft het bestuur een vergadering gehouden over de situatie rond Bridgeclub Mierlo en rond verenigingen in Nederland in het algemeen. Aan de orde kwamen enkele punten en we vinden het belangrijk om jullie daarvan op de hoogte te houden. Een van de speerpunten uit het overleg is, dat we vaker en sneller zullen communiceren met onze leden over de ontwikkelingen binnen en buiten de club. We zijn uiteraard sterk afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt en de langzame vermindering van onze lockdownpositie. Pas als daarin meer duidelijkheid komt en alle verenigingen weer de vrijheid krijgen om met hun activiteiten op te starten kunnen we weer volop aan de slag en daarop moeten we dan ook voorbereid zijn en die maatregelen voorbereiden die daarvoor nodig zullen zijn.

Een ander punt is dat we hebben moeten besluiten om de competitie van dit seizoen af te sluiten per onze laatste speeldatum 4 maart 2020, want het ziet er niet naar uit dat we in staat zullen worden gesteld om dit seizoen af te sluiten zoals we hadden gepland. De stand per 4 maart 2020 is opgemaakt en deze zal binnenkort worden gepubliceerd.

Zodra er nieuws is, waardoor wij vooruitzichten krijgen om weer te kunnen gaan bridgen, laten we dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten. Het bestuur van Bridgeclub Mierlo wenst jullie het allerbeste toe, zorg goed voor jezelf en voor jullie naasten en probeer gezond te blijven.

Met vriendelijke groet,
Joop, Arno, Maria, Paulien en Theo

 

21-04-2020

Beste bridgers,

Het is al weer zes weken geleden dat we voor het laatst samen hebben kunnen bridgen. Het is nog onduidelijk wanneer we weer kunnen opstarten met het bridgen in onze club.

Wij willen informeren hoe het met jullie gaat. Zijn er mensen onder ons die zelf besmet zijn geraakt, of van wie familieleden, vrienden of bekenden besmet zijn geraakt door 'het' virus en er misschien zelfs aan zijn overleden?

Misschien dat jullie je zorgen en verdriet willen delen. Of misschien zijn er mensen die zich alleen of eenzaam voelen en die blij gemaakt kunnen worden met een kaartje of een telefoontje. Wellicht kunnen we daar dan iets aan doen.

Wij verzoeken jullie vriendelijk om het ons door te geven indien u weet of hoort dat een van onze leden ziek is, zodat er, zoals gebruikelijk, door de bridgeclub kan worden gereageerd.

Zodra er nieuws is, waardoor wij vooruitzichten krijgen om weer te kunnen gaan bridgen, laten we dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

Het bestuur van de bridgeclub wenst u het allerbeste toe, zorg goed voor uzelf en voor uw naasten en probeer gezond te blijven.

Met vriendelijke groet,
Joop, Arno, Maria, Paulien en Theo

 

Afmeldingen en Combiparen

Afmeldingen en combiparen kunt u via e‑mail doorgeven. Zie de contactpagina voor het e-mailadres of gebruik het contactformulier.
Per telefoon kunt u de wedstrijdleider bereiken tussen 17:30 en 19:00 via 0492-665607.
Zoekt u een partner of invaller dan kunt u de pagina Partners raadplegen.

 

Nieuws

- Alle zittingen van het lopende competitiejaar zijn afgelast. Er zal geen clubkampioen zijn.

- Tot en met december kunnen wij nog terecht in de zaal van denheuvel.

- Het bestuur wenst alle leden en hun naasten veel sterkte en gezondheid!

 

Agenda 2019 - 2020

 Ronde 1  Ronde 2  Ronde 3  Ronde 4  Ronde 5    
 28 aug  2 okt  13 nov  8 jan  19 feb    
 4 sep  16 okt  27 nov  22 jan  4 mrt    
 18 sep  30 okt  4 dec  5 feb      

 

Speciale drives

Geen

 

Plaats en tijd

denheuveldenheuvel
Heuvel 2, 5731 AM Mierlo
Telefoon: 0492-661258

Speeldag:
Woensdagavond elke twee weken.

De gidskaarten worden uitgereikt vanaf 19:25. Aanvang wedstrijd om 19:45. Er zijn zes speelronden van een half uur.

Na het einde van de wedstrijd (ca. 23:10) wordt een voorlopige uitslag medegedeeld. De definitieve uitslag volgt via e-mail en de website.

 

Contributie

De contributie is € 27,50 per lid per jaar (€ 14,00 voor het tijdvak januari t/m juni). Het inschrijfgeld voor een nieuw lid is € 4,50.
Rekening: NL39ABNA0490134262
ten name van P. Manders-Hegen

 

Over BC Mierlo

Bridgeclub Mierlo is in 1976 opgericht door Carel van Isterdael en Maarten Peeters en is de langst bestaande bridgeclub in Mierlo. De club is niet aangesloten bij de NBB. Nieuwe leden zijn van harte welkom.