BRIDGECLUB DOUBLET

Tekstvak: Home

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Artikel 1. Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Bridgebond.

 

Artikel 2. Afwezigheid

Indien een paar verhinderd is te spelen moet men zich z.s.m. afmelden bij de wedstrijdleider, uiterlijk maandagmorgen om 12:00. Bij niet tijdig afmelden wordt een score van 30% toegekend.

 

Artikel 3. Aanwezigheid

Het is beslist noodzakelijk dat u op tijd aanwezig bent: uiterlijk 13:10.

U meldt zich bij de wedstrijdleider of zijn/haar vervanger, ontvangt een gidskaart, neemt plaats aan de hierop genoemde tafel en begint om 13:15 aan de wedstrijd.

 

Artikel 4. De wedstrijd

Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen die gespeeld worden in 6 rondes van 4 spellen. De tijd per ronde is 30 minuten. Indien u vermoedt dat een spel niet meer binnen de aangegeven tijd gespeeld kan worden meldt u dit bij de wedstrijdleider. Beide partijen behoren te controleren of de juiste spellen in de juiste richting tegen de juiste spelers worden gespeeld. De spellen mogen pas worden ingezien indien beide partijen aanwezig zijn.

 

Artikel 5. Bridgemates of scorekaarten

Noord vult in en Oost of West controleert. Goed controleren op juiste paarnummers en richting.

 

Artikel 6. Algemeen

a) Noord zorgt voor rust aan tafel en na afloop voor het opruimen van de spellen enz.

b) Indien er aan een tafel de aandacht op een onregelmatigheid wordt gevestigd bent u verplicht de wedstrijdleider hiervan op de hoogte te stellen.

c) Spelers in de A-lijn zijn verplicht een systeemkaart te kunnen overleggen.

d) Het is niet toegestaan om over spellen die in vorige rondes zijn gespeeld te praten.

e) Sfeerbevorderende zaken zijn: correct en vriendelijk gedrag en zacht getaald zijn.

f)  Roken is verboden in de speelruimte.

 

Artikel 7. Klassering

a) Per wedstrijd wordt de score van ieder paar berekend in procenten.

b) Bij afwezigheid van beide partners van een paar is het percentage het eigen gemiddelde met een maximum. Dit is de 1e maal: 50%, de 2e maal 45%, de 3e maal 40%, de 4e en 5e maal 35%.

c) Bij afwezigheid van één der partners en er wordt gespeeld met een ander clublid of, indien toegestaan door de wedstrijdleider, met iemand van buiten de club: de score wordt normaal geteld met de restrictie dat een score zonodig wordt verhoogd naar 45% of verlaagd naar 55%.

d) Voor een speler die deel uitmaakt van een combipaar en daardoor in een hogere of lagere lijn speelt dan waarin deze is ingedeeld geldt een bonus van 3% per lijn hoger of een malus van 3% per lijn lager.

e) Als de WL een paar laat spelen in een hogere of lagere lijn dan waarin dat paar is ingedeeld wordt een bonus van 5% per lijn hoger of een malus van 5% per lijn lager toegepast.

 

Artikel 8. Indeling paren

Aan het begin van het clubjaar worden paren ingedeeld op grond van hun eindstand in het vorige clubjaar. Voor nieuwe paren gelden de regels:

a) Een nieuw paar bestaande uit een speler die geklasseerd was in het vorige clubjaar en een nieuw lid wordt ingedeeld in de lijn waarin het geklasseerde lid wordt ingedeeld op grond van diens eindstand in het vorige clubjaar.

b) Een nieuw paar bestaande uit twee spelers die geklasseerd waren in het vorige clubjaar wordt ingedeeld volgens de gemiddelde eindstand van de twee spelers in het vorige clubjaar.

c) Een nieuw paar bestaande uit twee nieuwe leden wordt ingedeeld in de laagste lijn tenzij de WL indeling in een hogere lijn wenselijk acht.

d) Verandert men lopende het clubjaar van paarsamenstelling dan beslist de WL in welke lijn een gewijzigd paar wordt ingedeeld.

 

Artikel 9. Promotie en degradatie

Per competitieperiode worden de behaalde percentages opgeteld. Het paar dat de hoogste gemiddelde score heeft behaald is winnaar over die periode. Per competitieperiode degradeert een kwart van de paren per lijn, afgerond naar beneden. Bij gelijke stand degradeert het paar met de laagste zittingsscore over de competitieperiode. Het aantal paren dat promoveert wordt zo gekozen dat de door de WL vastgestelde bezettingen per lijn gehandhaafd blijven. Bij gelijke stand promoveert het paar met de meest gelijkmatige scores over de competitieperiode.

 

Artikel 10. Slemklassement

Het slemklassement voor paren wordt opgemaakt over het gehele clubjaar. Een geboden en gemaakt groot slem levert 10 punten op, een geboden en gemaakt klein slem levert 5 punten op en een geboden maar niet gemaakt slem kost 1 punt.

 

Artikel 11. Eindstand

Aan het einde van het competitiejaar worden van alle paren de gemiddelde percentages van de competitieperioden bij elkaar geteld. Percentages behaald in de B-lijn resp. C-lijn worden verminderd met 5% resp. 10%.

 

Vastgesteld door de WL op 11 september 2017.